Super GL2 in Super GL Ambulance

Super GL Ambulance in Super GL2 sta avtomatska analizatorja za določevanje glukoze in laktata v hemoliziranih vzorcih krvi. Določevanje poteka na osnovi elektro-kemičnega merjenja z biosenzorjem. Oba sistema imata vzorčni karusel z osmimi (Super GL Ambulance) oziroma 30 pozicijami (Super GL2) ter tiskalnik.

Glavne značilnosti:

  • biosenzor brez potrebe vzdrževanja za 3000 analiz
  • določevanje glukoze in laktata v serumu, plazmi , polni krvi ali urinu (možnost kapilarnega odvzema)
  • rezultat analize vzorca v dveh minutah
  • volumen vzorca, ki je potreben za analizo, znaša 20 μL
  • avtomatsko merjenje enega vzorca oziroma serije vzorcev
  • avtomatska kalibracija
  • enostavno upravljanje sistema

SUPER GL AMBULANCE

Ambulance_seite

Več informacij o aparatu najdete na spletni strani tukaj


SUPER GL2

SuperGL2

Več informacij o aparatu najdete na spletni strani tukaj