Mythic 18 Vet

Mythic 18 Vet

  • 18 parametrov, tri stopenjska diferencialna krvna slika, 3 histogrami
  • Vzorec: < 10 μL EDTA krvi
  • 10 definiranih živalskih vrst
  • Čas analize: 1 minuta
  • Spomin: 1500 vzorcev vključno s histogrami
  • QC: 6 lotov kontrol, LJ grafi
Več informacij o aparatu najdete tukaj