Urinski analizator UriSed 3 PRO

urised_3 PROAnalizator za merjenje urinskega sedimenta:
  • 130 testov/uro
  • Revolucionarna digitalna  vizualizacija in prepoznavanje delcev z uporabo svetlobnega in hkrati fazno kontrastnega mikroskopa
  • Brez tekočih reagentov ali kalibratorjev
  • Možnost ročne mikroskopije: prikaz v realnem času na kateremkoli vidnem polju kivete, da vidite tudi premikajoče se mikroorganizme
  • Potrebni volumen vzorca za analizo je le 2ml urina
  • LIS povezava

Več informacij o aparatu najdete tukaj