UriSed mini

urised mini

Polavtomatski sistem  za določanje urinskega sedimenta s metodo

  • digitalna mikroskopije
  • majhen volumen vzorca 180 uml
  • frekvenca 60 vzorcev na uro
  • ročno pipetiranje  vzorca v kiveto

 Več informacij o aparatu najdete tukaj