Veta 3

  • 1 uparjevalnik – izofluran ali sevofluran
  • Stekleni O2 flowmeter 0-4 L/min
  • ACGO – linearni sistem
  • Brošura